Korekcja Wzroku

Nieskorygowane wady refrakcji są jedną z głównych przyczyn obniżonego poziomu widzenia i ślepoty na świecie. Obecnie problem krótkowzroczności dotyczy ok. 25–30% populacji w Europie i obu Amerykach i aż 80–90% dzieci i młodzieży w krajach azjatyckich.

Korzyści związane ze skorygowaniem wady wzroku są wielorakie i obejmują: poprawę ostrości wzroku i komfortu widzenia, poprawę widzenia obuocznego, kontrolę równowagi mięśniowej.

Okulary korekcyjne i soczewki kontaktowe są najczęstszymi metodami korekcji wad refrakcji, ale od kilku dekad nowoczesną alternatywą dla tych metod stała się chirurgia refrakcyjna rogówki i soczewki.

O sukcesie chirurgii refrakcyjnej XXI w. i rosnącej z roku na rok popularności tych zabiegów stanowi kilka czynników. Pierwszy to powstanie ultranowoczesnych platform technologicznych, rozwój metod laserowych i chirurgicznych z zastosowaniem bioimplantów i wszczepów typu premium, zapewniających precyzyjną diagnostykę optyki oka, bardzo wysoką skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu oraz szybką rehabilitację wzrokową. Drugim jest profesjonalizm zespołu refrakcyjnego, czyli jego kompetencje i wieloletnie doświadczenie, przekładający się na właściwą kwalifikację pacjenta, wybór optymalnej procedury refrakcyjnej i jej sprawne przeprowadzenie oraz monitorowanie procesu gojenia. Trzeci czynnik stanowią rosnące od lat wymagania społeczeństw dotyczące jakości życia, dłuższa aktywność osób w podeszłym wieku, wreszcie – wymagania dotyczące wykonywania niektórych zawodów.

Więcej o poszczególnych metodach korekcji wzroku dowiedzą się Państwo w zakładce Laserowa Korekcja Wzroku oraz Soczewkowa Korekcja Refrakcyjna

Masz więcej pytań? Nasz konsultant chętnie udzieli wszystkich odpowiedzi.