Soczewkowa Korekcja Wzroku

SOCZEWKOWA KOREKCJA WZROKU

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój wewnątrzgałkowej chirurgii refrakcyjnej.

Operacje wykonywane poprzez tzw. małe cięcie, nowa klasa wszczepów wewnątrzgałkowych, a także nowe wzory do kalkulacji mocy optycznej implantu wprowadziły kolejne możliwości w zakresie korekcji wysokich wad refrakcji. Wyróżnia się dwa typy refrakcyjnych procedur wewnątrzgałkowych: wszczepienie dodatkowej soczewki tylnokomorowej (fakijnej) w oku z własną soczewką (pIOL, phakic intraocular lens) oraz refrakcyjną wymianę soczewki (RLE, refractive lens exchange).

Firma WWMED w swojej ofercie Soczewkowej Korekcji Wzroku koncentruje się właśnie na Refrakcyjnej Wymianie Soczewki (tzw. RLE) polegającej na wymianie naturalnej soczewki, która straciła już zdolność do zmiany swojego kształtu (a tym samym pacjent utracił zdolność do widzenia z odległości bliższych niż z daleka) na implant wieloogniskowy typu premium.

Soczewki wieloogniskowe typu premium to grupa soczewek wewnątrzgałkowych

nowej generacji umożliwiająca, w wyselekcjonowanej grupie pacjentów, uzyskanie satysfakcjonującej ostrości wzroku do dali, bliży oraz odległości pośredniej.

Kandydatami do refrakcyjnej wymiany soczewki i wszczepienia soczewki wieloogniskowej są osoby w wieku powyżej 40 lat, z wadą wzroku do dali i bliży bez wspołistniejącej zaćmy, niekwalifikujące się do laserowej korekcji wad wzroku.

W dyfrakcyjnej soczewce trójogniskowej światło jest rozproszone na trzy ogniska w celu dobrej widoczności do trzech głównych dystansów.

Wprowadzona w 2015 r. soczewka AcrySof IQ PanOptix, która jest elementem przedstawianej przez nas oferty Soczewkowej Korekcji Wzroku jest jedną z najnowszych soczewek trójogniskowych, z 6-milimetrową strefą optyczną składającą się z 4,5-milimetrowego obszaru dyfrakcyjnego z zewnętrznym pierścieniem refrakcyjnym. Mniejsza strefa dyfrakcyjna soczewki AcrySof IQ PanOptix w porównaniu z innymi soczewkami (6,0 mm) oraz wzmocnione ognisko do dali, o wysokim wykorzystaniu energii światła, powodują, że jakość widzenia po jej wszczepieniu jest mniej zależna od wielkości źrenicy lub warunków oświetleniowych i cechuje się lepszym poczuciem kontrastu. Implant ten wyróżnia się także bliższym ogniskiem pośrednim w odległości 60 cm, które jest bardziej naturalną i wygodną odległością do wykonywania rutynowych czynności, takich jak korzystanie z komputera czy przygotowywanie posiłkow, w porownaniu z 80 cm w przypadku innych soczewek trójogniskowych.

Szczegółowe informacje o ofercie Soczewkowej Korekcji Wzroku z zastosowaniem trójogniskowej soczewki AcrySof IQ PanOptix znajdziecie Państwo w zakładce z pakietami WW Bez Okularów oraz WW Bez Okularów i Astygmatyzmu.

Masz więcej pytań? Nasz konsultant chętnie udzieli wszystkich odpowiedzi.