Pakiet WW FemtoLASIK

Czym jest zabieg FemtoLASIK?

Procedura z grupy zabiegów LASIK, gdzie płatek rogówki wycinany jest przez specjalnie zaprojektowany do tego celu laser femtosekundowy. Zabieg ten wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań dotyczących wykonania prawidłowego płatka w porównaniu do klasycznej procedury LASIK, w której płatek rogówki wycina się mechanicznie nożem gilotynowym. Dodatkowo płatek odpreparowany laserem femtosekundowym wykazuje większą stabilność po zabiegu z uwagi na umocowanie wielopłaszczyznowe. Zdaniem wielu chirurgów refrakcyjnych w oczach poddanych zabiegowi FemtoLASIK obserwuje się lepsze poczucie kontrastu, szybszą rehabilitację wzrokową i mniejszą indukcję aberracji optycznych względem oczu poddanych klasycznemu zabiegowi LASIK.

Poniższy film pokaże Państwu pracę lasera femtosekundowego FS200 przy zabiegu FemtoLASIK

FemtoLASIK

  • Wizyta kwalifikacyjna

  • Zabieg typu FemtoLASIK wykonany laserem femtosekundowym FS200 firmy Alcon oraz ekscymerowym EX500 firmy Alcon.

  • 2 wizyty kontrolne

Cena : 7500 zł

 

FEMTOLASIK PREMIUM

  • Wizyta kwalifikacyjna

  • Zabieg typu FemtoLASIK wykonany laserem femtosekundowym FS200 firmy Alcon oraz ekscymerowym EX500 firmy Alcon.

  • 2 wizyty kontrolne

  • Transport + opieka konsultanta WWMED na 4 wizytach w Klinice (wizyta kwalifikacyjna, zabieg, 2 wizyty kontrolne)

Cena : 8500 zł