Wizyta Kwalifikacyjna

Wizyta kwalifikacyjna obejmuje następujące badania:

  1. Topografia rogówki.

  2. Tomografia rogówki.

  3. Biometria optyczna.

  4. Komputerowe badanie refrakcji.

  5. Subiektywne badanie refrakcji i pomiar ostrości wzroku.

  6. Badanie widzenia obuocznego.

  7. Pomiar szerokości źrenic.

  8. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

  9. Pomiar gęstości komórek śródbłonka.

  10. Badanie okulistyczne w biomikroskopie.

Wizyta kwalifikacyjna 

Cena 200,00 zł